Eksempler på adfærd i lovgivning

Herhjemme og i udlandet er der en stigende interesse for at anvende adfærdsvidenskabelige teorier og metoder i udviklingen af ny regulering. Her er et par eksempler på, hvordan regulering og håndhævelsesstrategier har trukket på inspiration fra adfærdsvidenskaberne.

Læs mere om eksempler på adfærd i lovgivning

Procesguide om principperne

Procesguide for adfærdsbaseret forbrugerregulering" kan hjælpe med at implementere principperne og inspirere til udvikling af forbrugerpolitik på tværs af de ansvarlige ministerier og styrelser.

Læs mere om procesguide om principperne

Gennemgang af forbrugerrettet lovgivning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget en omfattende gennemgang af den forbrugerrettede lovgivning. Erfaringerne fra lovgennemgangen er sammenfattet i det, der nu er blevet til principper for adfærdsbaseret forbrugerregulering.

Læs mere om gennemgang af forbrugerrettet lovgivning

Tre principper for forbrugerrettet regulering

Simpel og handlingsanvisende

Forbrugerrettet regulering bør understøtte så simpel og handlingsanvisende forbrugerinformation som muligt. Se filmen, der forklarer hvorfor.

Princip 1

På rette tidspunkt

Se filmen om hvorfor forbrugerrettet regulering bør understøtte, at information præsenteres på rette tidspunkt i forbrugernes beslutningsproces.

Princip 2

Baseret på evidens

Når lovgivning tager udgangspunkt i teori og dokumenteret viden om forbrugernes faktiske adfærd, øges sandsynligheden for, at lovgivningen virker effektivt og efter hensigten.

Princip 3

Om hjemmesiden

Denne hjemmeside er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som en hjælp til embedsmænd, der arbejder med forbrugerrettet regulering.
Kontakt os