Adfærd

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vi arbejdet med adfærd i forbrugerrettet lovgivning i en årrække. Til brug for regeringens forbrugerpolitiske strategi foretog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en omfattende gennemgang af den forbrugerettede lovgivning ud fra et adfærdsperspektiv.

På baggrund af en omfattende gennemgang af den forbrugerrettede lovgivning ud fra et adfærdsperspektiv har Konkurrence og Forbrugerstyrelsen udarbejdet tre principper for adfærdsbaseret forbrugerregulering. 

Til at hjælpe implementeringen af principperne har vi udarbejdet Procesguide for adfærdsbaseret forbrugerregulering (pdf).