Adfærd

Adfærd og lovens formål

"Forbrugerlovgivning" dækker over en række forskellige love med meget forskellige formål. Nogle love har til formål at sikre forbrugernes rettigheder, fx retten til at returnere en defekt vare. Andre love har til formål at sikre, at forbrugerne er tilstrækkelig oplyste og ved hvad de går ind til, når de køber varer og tjenesteydelser, fx markedsføringsloven.

For at en skal lov fungere efter hensigten, er det nødvendigt at overveje, hvordan den harmonerer med forbrugernes adfærd. Hvis forbrugerne fx har svært ved at navigere i lange aftaletekster, og derfor tilsidesætter den information, loven stiller krav om, så underminerer det lovens formål om at sikre oplyste forbrugere.

Adfærdsvidenskab sikrer at loven lever op til sit formål

Hensigten med at brugen adfærdsvidenskabelige teorier og metoder er, at forbrugerlovgivningen lever op til sit oprindelige formål. Det sker ved at sikre, at reglerne tager hensyn til forbrugernes faktiske adfærd, fx ved at pligtinformationen kommer på det rette tidspunkt, og i et format, som forbrugeren kan overskue.

Adfærdsvidenskab sætter forbrugeren i stand til at træffe valg efter egne behov

Når forbrugeren får adgang til simpel og handlingsanvisende information på det rette tidspunkt i deres beslutningsproces, er det nemmere at træffe et oplyst valg. Det er altså ikke hensigten, at brugen af indsigter fra adfærdsvidenskaben skal ”bestemme”, hvad der er det bedste valg i en given købssituation – men at forbrugeren skal klædes på til at træffe bevidste og aktive valg, som passer bedst til egne behov.