Adfærd

Eksempler

Herhjemme og i udlandet er der en stigende interesse for at anvende adfærdsvidenskabelige teorier og metoder i udviklingen af ny regulering. Her er et par eksempler på, hvordan regulering og håndhævelsesstrategier har trukket på inspiration fra adfærdsvidenskaberne.