Principper for forbrugerrettet regulering

Her finder du de tre principper for forbrugerrettet regulering.

 • Princip 1: Simpel og handlingsanvisende forbrugerinformation

  Simpel og handlingsanvisende forbrugerinformation

  Læs mere om Princip 1

 • Princip 2: På rette tidspunkt i forbrugerens beslutningsproces

  På rette tidspunkt i forbrugerens beslutningsproces

  Læs mere om Princip 2

 • Princip 3: Baseres på den bedste, tilgængelige viden om forbrugeradfærd

  Baseres på den bedste, tilgængelige viden om forbrugeradfærd

  Læs mere om Princip 3

Til at hjælpe implementeringen af principperne har vi udarbejdet en procesguide for adfærdsbaseret forbrugerregulering. 

Hent Procesguide for adfærdsbaseret forbrugerregulering (pdf)

Principperne skal bidrage til at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse, der understøtter forbrugerne i at træffe aktive og velinformerede valg, som opfylder deres egne behov. Principperne er en del af en fælles måde at tænke forbrugerbeskyttelse på tværs af de ansvarlige ministerier og styrelser og skal understøtte, at reguleringen får den tilsigtede virkning i markedet.

Principperne er formidlet i korte film, klik dig ind på hvert princip herunder og få inspiration til at bruge principperne i udviklingen af ny forbrugerpolitik.

Princip 1: Simpel og handlingsanvisende forbrugerinformation

Forbrugerrettet regulering bør understøtte så simpel og handlingsanvisende forbrugerinformation som muligt. Forbrugerrettet regulering vil ofte pålægge virksomheder informationsforpligtelser overfor forbrugerne. Formålet er at understøtte forbrugerne i at træffe beslutninger på et velinformeret grundlag.

 

Princip 2: På rette tidspunkt i forbrugerens beslutningsproces

Forbrugerrettet regulering bør understøtte, at forbrugerrettet information præsenteres på rette tidspunkt i forbrugernes beslutningsproces. Forbrugerrettet regulering bør understøtte, at forbrugerrettet information præsenteres på det præcis rette tidspunkt i forbrugerens beslutningsproces. Ellers får informationen kun begrænset effekt, idet den potentielt skaber såkaldt ”information overload” og i stedet sorteres helt fra.

 

Princip 3: Baseres på den bedste, tilgængelige viden om forbrugeradfærd

Forbrugerrettet regulering bør baseres på den bedst tilgængelige viden om forbrugeradfærd. Forskere, organisationer og regeringer er i stigende grad opmærksomme på, hvordan forbrugernes adfærd bør tænkes med i designet af nye løsninger. Når regulering tager udgangspunkt i den teori og dokumenterede viden, der findes om forbrugernes faktiske adfærd på det relevante lovområde, øges sandsynligheden for, at reguleringen virker effektivt og efter hensigten.

 

The first misconception is that it is possible to avoid influencing people’s choices

Richard Thaler, awarded the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 2017