De tre principper

Princip 3

Forbrugerrettet regulering bør baseres på den bedst tilgængelige viden om forbrugeradfærd.

Forskere, organisationer og regeringer er i stigende grad opmærksomme på, hvordan forbrugernes adfærd bør tænkes med i designet af nye løsninger.

Når regulering tager udgangspunkt i den teori og dokumenterede viden, der findes om forbrugernes faktiske adfærd på det relevante lovområde, øges sandsynligheden for, at reguleringen virker effektivt og efter hensigten.

God regulering kræver kendskab til, hvordan reguleringen implementeres af virksomheder og forbrugere i praksis. Og ideelt, er implementeringen testet i markedet før loven færdiggøres.

Se filmen, der gennemgår princip 3:

Kilder:

Konkurrencerådets Realkreditanalyse, 2017 [korrekt kilde]

Frank, R.G. & Lamiraud, K., 2009

Til at hjælpe implementeringen af principperne har vi udarbejdet en procesguide for adfærdsbaseret forbrugerregulering. 

Hent Procesguide for adfærdsbaseret forbrugerregulering (pdf)