Om hjemmesiden

Denne hjemmeside er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som en hjælp til embedsmænd, der arbejder med forbrugerrettet regulering.

Hjemmesidens formål er at gøre det nemt og tilgængeligt at bruge principperne for adfærdsbaseret forbrugerregulering. Herunder er det målet, at hjemmesiden skal give håndgribelige værktøjer til at implementere principperne og rykke adfærdsvidenskab fra abstrakt til håndgribeligt. 

Hvis du har nogen spørgsmål til hjemmesiden eller principperne, er du meget velkommen til at kontakte os

Principperne bygger på erfaringer fra en omfattende gennemgang af den forbrugerrettede lovgivning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget med hjælp fra de ressortansvarlige myndigheder.