Om hjemmesiden

Gennemgang af forbrugerrettet lovgivning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget en omfattende gennemgang af den forbrugerrettede lovgivning. Erfaringerne fra lovgennemgangen er sammenfattet i det, der nu er blevet til principper for adfærdsbaseret forbrugerregulering.